RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura

Typ zájezdu

Destinace

Vyhledávání


Kontakty

tabor@rioverda.cz
+420 602 435 073
Kategorie: Úvod, E X O T I K A, Velká Británie, Vietnam

Vietnam - VIETNAMEM OD MEKONGU AŽ DO SAPY - listopad 2024

Vietnam -  VIETNAMEM OD MEKONGU AŽ DO SAPY - listopad 2024SAIGON – DELTA MEKONGU – HUE – DANANG - BANA HILLS - HOI AN – MY SON - HANOJ – HALONG BAY Zájezd s českým průvodcem Vás zavede do překrásné, pestré a podmanivé země s tisíciletou tradicí, nádhernou přírodou, vynikající kuchyní, milými obyvateli a nekonečným pobřežím tyrkysového moře s bílými plážemi, kde na Vás čeká úžasný zážitek v podobě ubytování v kajutě na palubě lodi v zátoce Halong Bay!

AIGON – DELTA MEKONGU – HUE – DANANG - BANA HILLS - HOI AN – MY SON - HANOJ – HALONG BAY
Zájezd s českým průvodcem

 

 

Program zájezdu:

1. den:

Dopoledne odlet z Prahy do Doha (cca 5,5 hod letu), přestup a večer odlet do Saigonu (cca 6,5 hod letu).

2. den

Ráno přílet do Saigonu, uložení zavazadel, procházka centrem Saigonu, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Uvidíme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Poté návštěva bývalého prezidentského paláce. Volno na oběd, po obědě ubytování a odpočinek.

3. den:

Po snídani odjezd do delty řeky Mekong . Projížďka lodí po řece, zastávka na ostrovech k návštěvě místní dílny, kde můžeme pozorovat výrobu rýžových produktů, kokosového cukroví aj., k návštěvě farmy na pěstování tropického ovoce s jeho ochutnávkou i návštěvě medové farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity místních zemědělců. Po projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Po obědě návrat zpět do Saigonu na ubytování. Celodenní program zakončíme na jednom z nejživějších krytých trhů v Saigonu – na tržišti Ben Thanh, kde budeme mít možnost nákupů tradičních předmětů a večerní procházka centrem Saigonu

4. den:

Po snídani procházka centrem Saigonu, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Projdeme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Poté návštěva bývalého prezidentského paláce a Muzea války s ukázkami válečné techniky i dalšími upomínkami vietnamské války. Odpoledne transfer na letiště a odlet ze Saigonu do Hue. Nocleh v Hue.

5. den:

Celodenní prohlídka města Hue. Po snídani se nalodíte na tzv. dračí lodě a poplujete po Voňavé řece - Perfum River k návštěvě sedmipodlažní osmiúhelníkové pagody Thien Mu, jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Poté navštívíte Císařské město vystavěné podle vzoru čínských císařských měst, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu od roku 1802 do roku 1945. Odpoledne navštívíte dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – Hrobku císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai Dinh. Jedná se o rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarinů a slonů, zahradami i jezírky. Nocleh v Hue.

6. den:

Po snídani odjezd z Hue do Danangu. Ve městě Danang navštívíte fascinující muzeum čamské kultury a slavnou čínskou pláž a poté již budete pokračovat do Mramorových hor. Procházkou projdete oblastí neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. K večeru příjezd do města Hoi An a ubytování.

7. den:

Dopoledne průvodcovaná návštěva doslova pohádkového města Hoi An , jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní Asii ve středověku a dnes asi nejlépe zachovaného městečka z tohoto slavného období. Někdy bývá nazýváno Benátkami Vietnamu a od roku 1999 figuruje na seznamu světového dědictví Unesco. Projdete se starobylou historickou částí s kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými chrámy, navštívíte 400 roků starý Japonský most, který je hlavní památkou města a budete obdivovat pestrou výzdobu uliček s všudypřítomnými barevnými lampióny a fáborami. Odpoledne individuální volno k procházkám nebo odpočinku na pobřeží Jihočínského moře. Ubytování v hotelu na pobřeží.

8. den:

Celodenní volno a odpočinek spojený s koupáním na plážích u Hoianu nebo procházkami tímto pohádkovým městem. Fakultativně polodenní výlet do bývalého náboženského centra Chamské říše - My Son vyhlášeného za kulturní památku UNESCO. Procházka oblastí jedinečných cihlových věží typických pro chamskou kulturu a často zdobených reliéfy s hinduistickými motivy. Celý chrámový areál je vystavěný v krásném údolí obklopeném horami s bujnou vegetací deštného pralesa. Po návratu zpět odpočinek, koupání.

9. den:

Po snídani odjezd do Mramorových hor. Procházkou projdeme oblast neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Poté transfer na letiště do Danangu a odlet do Hanoje. Přílet do Hanoje, přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, ubytování. Večer možnost individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.

10. den:

Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, který bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong Bay zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa a pod ochranou UNESCO. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje právo uskutečnit jen půldenní okruh lodí a nocleh zajistit na pobřeží).

11. den:

Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Po snídani se vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho z ostrovů s rozsáhlou krasovou jeskyní, možnost projížďky na kajacích či koupání. Okolo poledne návrat do přístavu a cesta zpět do Hanoje. Po cestě ještě krátká zastávka k návštěvě typické vesnice, kde se vyrábí keramika – Dong Trieu. Návrat do Hanoje, procházka kolem jezera Hoan Kiem s chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa a poté historické centrum města. Fakultativně možnost návštěvy slavného vietnamského Vodního loutkového divadla s tisíciletou tradicí.

12. den:

Po snídani prohlídka Hanoje – začneme návštěvou Ho Chi Minhova pamětního komplexu: Mauzoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, která je postavena na jediném betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita. Chrám literatury je vzácným projevem vietnamské úcty ke vzdělání a k literatuře obecně. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Hanoje.

13. den:

Ráno odjezd z Hanoje po dálnici až do pohraničního města Lao Cai. Cestou budeme pozorovat krásně zvlněnou krajinu a a až na hranice sledovat tok Rudé řeky. Po poledni příjezd do Lao Cai, kde se podíváme na hraniční přechod do Číny a bude možnost oběda. Po obědě zahájíme stoupání do hor a příjedeme do Sapy. Ubytování v hotelu a podvečerní procházka tímto vyhledávaným letoviskem.

 

 

14. den:

Polodenní výlet s místním průvodcem do oblasti rýžových polí a vesnic Lao Chai a Tan Van k seznámení s místními minoritami. Pěšky z hotelu se vydáme na cca 8km dlouhou procházku pohořím s krásnými výhledy na rýžová pole a masív hor nad údolím. Odpoledne návrat do hotelu a volno.

15. den:

Ráno odjezd k nejvyšší hoře Vietnamu Fansipan (3.143 m.n.m.), výjezd na vrchol supermoderní lanovkou. (Lanovka je zapsána v Guinessově knize rekordů hned třemi nej, nejvyšší, nejdelší a nejmodernější v systému ITS. Jedná se o nejdelší třílanovou nonstop dráhu o délce 6292,5 m, s převýšením 1410 m). Návrat lanovkou dolů a odjezd zpět do Sapy. Volno na oběd a odpoledne návštěva vesnice Cat Cat - vesnice kmene černých Hmongů asi 2 km od Sapy. Nocleh v hotelu

16. den

Dopoledne odjezd ze Sapy zpět do Hanoje. Odpoledne příjezd do Hanoje a transfer na letiště. Večer odlet z Hanoje do Doha. Přestup a odlet do Prahy.

17.den:

Ráno přílet do Prahy.

 

 

 

Termín zájezdu:

17.3. - 29.3.2023

 

13.3. - 25.3.2024 

6.11. - 22.11.2024

 

Cena od Kč 67.770,-

 

 

 

 

Cena zahrnuje: 

• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vč. letištních tax
• leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax
• 13× bytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3–4* hotelech
• 1× ubytování ve dvoulůžkové kajutě na lodi v Halong Bay
• 14× snídani
• 3× oběd a 1× večeři dle programu
• dopravu a výlety dle programu
• výjezd lanovkou na Fansipan
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 8 osob)

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 11.900 Kč
• vyřízení víz 1.000 Kč
• Předpokládané náklady vstupy 100 USD
• Předpokládané náklady na spropitné 50 USD


Doprava do Vietnamu bude zajištěna leteckou společností Qatar Airways

Předpokládaný letový řád (místní časy):
Qatar Airways
Praha - Doha 08:40-16:30, Doha - Saigon 20:05-07:15
Hanoj - Doha 19:10 - 23:20, Doha - Praha 02:00-06:30

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg (při vnitrostátních letech 20 kg) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg.

 

 

 

 

Pořadatel:CK Emma


  
 
 

 

print Formát pro tisk