RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura

Typ zájezdu

Destinace

Vyhledávání


Kontakty

tabor@rioverda.cz
+420 602 435 073
Kategorie: P O Z N Á V A C Í zájezdy, Panama, Polsko, Portugalsko, S Ó L O . K L I E N T I (doobsazení)

Polsko - VELKÝ OKRUH - OD BALTU DO KRAKOVA, MAZURY, POLSKÁ SAHARA - busem - červenec, srpen 2023

Polsko - VELKÝ OKRUH - OD BALTU DO KRAKOVA, MAZURY, POLSKÁ SAHARA - busem - červenec, srpen 2023Poznávací zájezd do Polska, do země našeho severního souseda, kde navštívíme téměř všechny turistické cíle. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.

Poznávací zájezd do Polska, do země našeho severního souseda, kde navštívíme téměř všechny turistické cíle. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.


Malbork - Gdaňsk - Sopoty - Gdyně - Slowinsky NP - Leba - Olsztyn - Mazurská jezera - Varšava - Wieliczka - Krakov

VELKÝ OKRUH POLSKEMVELKÝ OKRUH POLSKEMVELKÝ OKRUH POLSKEM

 

 

Program zájezdu:

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.


2. den zájezdu
Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO), sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK, nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj.


3. den zájezdu
SOPOTY, významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. Významné přístavní město GDYNĚ, s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA, původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.


4. den zájezdu
Prohlídka města OLSZTYN, muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.


5. den zájezdu
Hlavní město Polska VARŠAVA (UNESCO), nové „staré“ město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, národní muzeum. Dojezd na nocleh.


6. den zájezdu
Unikátní solný důl WIELICZKA (UNESCO), slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ (UNESCO), královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.


7. den zájezdu
Příjezd v časných ranních hodinách.
 
Termíny zájezdu:
10.7. - 16.7.2023 - vyprodáno!
7.8. - 13.8.2023 - poslední místo pro sólo pána na doobsazení do dvoulůžkového pokoje!
Cena od Kč 9.990,-
FM cena od Kč 9.591,-
 
- přírodní jeskyně solného dolu Wieliczka
- nejslavnější polský hrad Malbork
- krásné hanzovní město Gdaňsk
- písečné duny polské Sahary

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Odjezdová místa:
- červenec - Pardubice, Hradec Králové, Praha
- srpen - Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
hrad Malbork 40 PLN, venkovní prostory a zahrady 20 PLN
Gdaňsk – bazilika Panny Marie - vyhlídková věž 10 PLN
Gdaňsk – Radnice 16 PLN
Gdaňsk – Muzeum jantaru 16 PLN
Gdaňsk – Zelená brána cca 15 PLN
Gdaňsk – Uphagenův dům 16 PLN
Sopoty – molo 9 PLN
Gdyně – Aquarium 29 PLN, děti + studenti + senioři 19 PLN
Gdyně – Námořní muzeum 16 PLN, děti 8 PLN
Gdyně – Loď Blýskavice 16 PLN
Kombinované vstupné Námořní muzeum + Loď Blýskavice 24 PLN
Gdyně – Loď Dar Pomoří 17 PLN
Slowinský NP – 1-denní vstupné 6 PLN
Slowinský NP – výlet na duny - el. vlak - 15 PLN (5,5 km), 12 PLN (3,5 km) vždy v jednom směru, 30 PLN / 24 PLN zpáteční
Slowinský NP – Vojenské muzeum 14 PLN
Olsztyn – muzeum hradu 15 PLN, vstup do věže 9 PLN
Olsztyn – muzeum hradu + přírodní muzeum + Dům "Gazeta Olsztyńska" 24 PLN
Varšava – Národní muzeum 20 PLN
Varšava – zámek 30 PLN
Varšava – Muzeum M. Curie 9 PLN
Varšava – Židovské muzeum 30 PLN
Varšava – Muzeum Mickiewicze 6 PLN
Varšava – MHD lístek na 20min 3,40 PLN, 40min 4,60 PLN, 60min 6,40 PLN; 1-denní jízdenka pro zónu 1 15 PLN
Wieliczka – Solný důl 93 PLN, děti 73 PLN, studenti a senioři 84 PLN, pro skupiny platí 10% sleva
Krakov – Wawel královské komnaty 30 PLN
Krakov – Wawel zahrady + nádvoří + kostel sv. Gereona 25 PLN
Krakov – Wawel zbrojnice + klenotnice 25 PLN
Krakov – Stará Synagoga 14 PLN
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 400-500 PLN dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Solný důl Wieliczka – doplňující informace:
Během přibližně 2hodinové prohlídky sejdete dolů více než 800 schodů celkem a pak teprve nahoru pojedete výtahem. Možnost výtahem dolů, a to pouze polovinu schodů, je za poplatek 250 zlotých pro skupinu (35 osob) a dle aktuálních možností.
Pořadatel:Redok+C&M

print Formát pro tisk