Vodopád Savica patří k největším a nejkrásnějším vodopádům ve Slovinsku. Má dvě ramena – menší Mali Savica měří 25 m a velký vodopád dosahuje necelých 80 m, dohromady připomínají písmeno A. Napájí jej voda z Černého jezera ležícího 500 metrů nad ním. Ke slávě vodopádům dopomohl i romantický básník France Prešeren, který proslavil místo básní Křest na Savici.

Velikou Planinu

najdeme v Kamnicko-Savinjských Alpách na severu Slovinska. Jde o náhorní plošinu, která se už po staletí využívá jako pastva pro dobytek. Je zde řada původních pasteveckých domů, salaší (zhruba 200 a další se stavět nesmějí), některé z nich jsou využívány jako ubytování pro turisty, další slouží pastevcům. Téměř v každé salaši lze zakoupit mléko, tvaroh nebo sýr. Planina ještě stále zůstává skrytá masovému turismu.

Škocjanské jeskyně

je rozsáhlý jeskynní systém v oblasti Kras na jihozápadě Slovinska s nádhernými, různě tvarovanými stalaktity a stalagmity. Na jejím vzniku se podílela řeka Reka. Celková délka podzemního labyrintu je 5 800 m a skládá se z 11 rozvětvených jeskynní, které jsou propojeny uměle vytvořenými i přírodními mosty. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst na světě ke studiu krasových jevů ve vápenci. Na objevení jeskyně se podílel i český důlní inženýr Anton Hanke, po kterém je pojmenována jedna z hlavních částí jeskyně – Hankeho kanál. Jeskyně jsou od roku 1986 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Středověký Piran

je zasazený na malý poloostrov Jadranského moře. Město bývá označováno jako „nejitalštější“ přímořské město Slovinska. Dominantou města je kostel sv. Jiří se zvonicí, jež kopíruje benátskou věž kostela San Marco. Ve městě najdeme pro přímořská městečka netypické, mramorem vydlážděné velké kruhové náměstí, dále starobylý přístav, stísněné kamenné uličky i krásnou promenádu podél pobřeží. Z městských hradeb jsou pak okouzlující výhledy.

Středověký Predjamský hrad

se nachází v jihozápadní části Slovinska v obci Predjama. Hrad byl vestaven doprostřed skalního převisu, u vstupu do jeskynního systému, který je druhý nejrozsáhlejší ve Slovinsku. Jde o největší jeskynní hrad na světě, díky čemuž se dostal i do Guinessovy knihy rekordů. Hrad byl postaven ve 12. století na popud aquilejského patriarchy a byl považován za téměř nedobytný. Nejznámějším obyvatelem hradu byl v patnáctém století lupič Erasmus Lugger, který byl pak po roce obléhání hradu díky zradě jednoho ze sluhů zabit, když ho zasáhla dělová koule při návštěvě toalety.

Lublaň

Je hlavní a zároveň největší město Slovinska. Známé je jako jedno z nejzelenějších měst v celé Evropě. Ve starém městě najdeme stísněné uličky a krásné historické domy, na promenádě podél řeky Lublaňky zase plno odpočinkových míst. Nad městem se tyčí majestátní lublaňský hrad s puncem moderní architektury.