RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura

Typ zájezdu

Destinace

Vyhledávání


Kontakty

tabor@rioverda.cz
+420 602 435 073
Kategorie: E U R O V Í K E N D Y, FIRST MINUTE ** LAST MINUTE, Španělsko+Mallorca,Menorca,Ibiza

Španělsko - BARCELONA - METROPOLE KATALÁNSKA - letecky z Prahy - duben, září, listopad 2023

Španělsko - BARCELONA - METROPOLE KATALÁNSKA - letecky z Prahy - duben, září, listopad 2023Vydejte se s námi do Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti katalánské metropole a poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelona středověká, Gaudího Barcelona secesní, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat, jenž je umístěn vysoko mezi štíty stejnojmenného pohoří.

Vydejte se s námi do Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti katalánské metropole a poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelona středověká, Gaudího Barcelona secesní, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat, jenž je umístěn vysoko mezi štíty stejnojmenného pohoří.

 

BARCELONA - METROPOLE KATALÁNSKABARCELONA - METROPOLE KATALÁNSKA

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet z Prahy do BARCELONY, po příletu transfer do hotelu, ubytování. Následuje první ze společných procházek. Navštívíme zajímavostmi posetý kopec Montjuïc. Od horní stanice ozubnicové dráhy se vydáme kolem areálu Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu, kde se nadechneme atmosféry olympijských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme ke krásné budově Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město. Budeme pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu L. Miese van der Rohe. Prohlídku zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kruhovém Plaça d’Espanya.

2. den zájezdu
Po snídani uskutečníme fakultativní výlet do pohoří MONTSERRAT, v němž se nachází symbol katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, benediktinský Klášter svaté Panny Marie Montserratské. V rámci návštěvy klášterního okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vyhlídce. Po návratu do BARCELONY zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolumba se vydáme po barvité a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopakovatelnou atmosférou. Nevynecháme věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí Plaça de Catalunya vykročíme do gotické čtvrti, která vytváří jeden z nejlépe dochovaných středověkých komplexů v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. Eulàlie, Náměstí svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám ani starý Královský palác.

3. den zájezdu
V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gaudího (UNESCO) a za krásami katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Baziliku Sagrada Família (nutná rezervace v CK), která patří mezi největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. Následně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de Gràcia, na němž nalezneme proslulé městské domy casa Milà (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller ad. Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo jiných turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Královské loděnice Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, Kolumbovu rozhlednu, atd). Večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby (UNESCO), chrám svaté Panny Marie Mořské a nakonec malebný starý přístav. 

4. den zájezdu

Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell, v němž můžeme obdivovat Gaudího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště a odlet do ČR.

Termíny zájezdu:

27.4. - 30.4.2023 - již vyprodáno

27.9. - 30.9.2023

16.11. - 19.11.2023 - aktuální cena 15.031,-

Cena od Kč 15.990,-

 

 

Cena zahrnuje

 

 • leteckou přepravu Praha - Barcelona - Praha vč. letištních tax
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na hotel
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč
 • Nutná rezervace v CK měsíc před odletem (platba na místě) - Sagrada Família (cca 26€) a Parc Güell (cca 10€).

Sleva

 • SLEVA FM až do 1.3.2023
 • hotel Ubytování

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
Sagrada Familia – 26 €
La Pedrera (Casa Mila) – 24 € při online rezervaci, 27 €  na místě
Casa Batlló (vč. Gaudí Dome, Gaudí Cube) – 35 €
Palác Katalánské hudby – 20 €
výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 6 €
Akvárium – 21 €
Katedrála sv. Eulálie – 9 €
Námořní muzeum + loď sv. Eulálie – 10 €, samotná loď – 3 €
Picassovo muzeum – 12 €
Park Güell – 10 €
královská loděnice Drassanes – 12 €
Montserrat: lanovka na vrchol San Juan – 9,10 €/1 cesta, 14 €/zpáteční
Montserrat: muzeum – 18 €
Montserrat: klášter – 12 €
Jízdenka MHD – 2,40 € / 1 jízda
Doprava vlakem z Barcelony na Montserrat (k dolním stanicím lanovky) a zpět – 24 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

 

Pořadatel:Redok

 

 

print Formát pro tisk