RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura

Typ zájezdu

Destinace

Vyhledávání


Kontakty

tabor@rioverda.cz
+420 602 435 073
Kategorie: V L A K Y, LANOVKY,KURZY, CVIČENÍ, J Ó G A, Úvod, Uzbekistán, USA

Uzbekistán - PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY - přejezdy rychlovlakem - FM sleva do 30.8.2023 - březen/duben 2024

Uzbekistán - PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY - přejezdy rychlovlakem - FM sleva do 30.8.2023 - březen/duben 2024Navštivte zemi, rozkládající se mezi dvěma velkými řekami Amudarja a Syrdarja, mezi vrcholy více než čtyřtisícových hor a pouští Kyzylkum. Ponořte se do dávné historie měst na Hedvábné stezce, zažijte tradiční bazary a ochutnejte speciality zdejší skvělé kuchyně. Nezapomenutelné zážitky ve Vás zanechají města Taškent, Samarkand, Buchara, Urgenč a Chiva s památkami zapsanými v seznamu UNESCO. Cena zájezdu v předprodeji Kč 59.990,- končí posledního srpna, od září platí katalogová cena Kč 62.990,-!!

UZBEKISTÁN - PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY * Navštivte zemi, rozkládající se mezi dvěma velkými řekami Amudarja a Syrdarja, mezi vrcholy více než čtyřtisícových hor a pouští Kyzylkum. Ponořte se do dávné historie měst na Hedvábné stezce, zažijte tradiční bazary a ochutnejte speciality zdejší skvělé kuchyně. Nezapomenutelné zážitky ve Vás zanechají města Taškent, Samarkand, Buchara, Urgenč a Chiva s památkami zapsanými v seznamu UNESCO.

 

UZBEKISTÁN - PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Přelet z ČR do Uzbekistánu s 1 přestupem.

2. den: Přílet do Taškentu. Okružní jízda městem a prohlídka památek a zajímavostí hlavního města. Navštívíte komplex Chazrati Imáma s obrovskou Páteční mešitou, Medresu Moji Muborak s osmanským koránem ze 7. Století, Barakchánovu medresu, mauzoleum Abu Bakra Kaffola Šošije, medresu Kukeldaš. Navštívíte velkou tržnici Čorsu. Přejezd moderní částí města. Večeře v místní proslulé restauraci se specialitami místní kuchyně. Ubytování v hotelu. Nocleh v Taškentu.

3. den: Po snídani přejezd na vlakové nádraží v Taškentu a přesun pohodlným moderním rychlovlakem Afrosiab do města Samarkand. Následuje prohlídka části města – mauzoleum Gur Emíra, úchvatný Registán se třemi medresami: Ulugbeka, Šerdor a Tillakori, Bibi Chánum svého času největší mešitě islámského osvěta. Volný čas k nákupům. Večer ubytování v hotelu a nocleh v Samarkandu.

 4. den: Po snídani následuje druhá část prohlídky města Samarkand. Tento den Vás čeká návštěva vyhlášeného bazaru Siab, tržnice, kde se prodává již několik staletí, prohlídka mauzolea prezidenta a největší zachovalá nekropole Šáhi Zinda se spoustou působivých, barevnými kachlíky zdobených hrobek. Přejezd k Ulugbekově observatoři z 15.st., která sloužila ve své době k určování polohy kosmických těles. Navštívíme mohylu sv. Daniela a archeologické naleziště původního města Samarkandu Afrosiab. Volný čas na nákup suvenýrů. Nocleh v hotelu v Samarkandu.

5. den: Po snídani přejezd na vlakové nádraží v Samarkandu a přesun pohodlným moderním rychlovlakem Afrosiab do města Buchara. Prohlídka historické části města, minaret a mešita Kalon, Medresy - Ulugbekova, Magoki attori, Mir Arab, mešita Čor Minor. Uvidíte stará krytá tržiště, navštívíte řemeslné dílny. Poznáte, jak se tká z hedvábí, vyšívá na bavlněné či hedvábné látky, podíváte se na práci nožíře a uvidíte tkadleny při práci na hedvábných kobercích. Nocleh v hotelu v Buchaře.

6. den: Po snídani pokračujeme druhou prohlídkou města Buchara. Začínáme pevností Ark, dále mešita Bolo-chauz, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž s pohledem na celé město, mauzoleum Samanidů, centrum Ljabi- Chauz s medresou Kukeldaš a sochou Nasredina Hodži s restauracemi a úžasnou místní atmosférou, možnost zajištění typické večeře. Nocleh v hotelu v Buchaře.

7. den: Po snídani přejezd do malebného města Urgenč. Prohlídka pevnosti Ulli Hovli s typickým obědem v jurtách. Po obědě přejezd do města Chiva. Nocleh v hotelu v Chivě.

8. den: Po snídani prohlídka historické části města Chiva, jedno z nejzachovalejších středověkých měst této oblasti.  Pevnost Ičan Kala, staré medresy a pevnosti, minaret Kalta Minor, mauzolea a paláce města.  Nocleh v hotelu v Chivě.

9. den: Po snídani volný čas v Chivě k nákupům suvenýrů a k procházkám po městě. Pozdě večer přesun z Chivy do Urgenče a přelet do Taškentu.

 

10. den: Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přílet do ČR.

 

Termín zájezdu:

27.3. - 6.4.2024

Cena od Kč 62.990,-

FM cena od Kč 59.990,-

= pro objednávky do 30.srpna 2023

 

 

Cena zahrnuje: 

- leteckou přepravu Praha – Taškent a zpět s jedním přestupem

- 1x vnitrostátní přelet Chiva – Taškent

- 7x ubytování v hotelu 3* typu se snídaní

- 1x večeře v Taškentu

- 1x oběd v jurtách

- vstupné dle programu

- transfery v místě

- jízdenky rychlovlakem

- místní průvodce

- průvodce pořádající CK 

- zákonné pojištění CK

 

 

 

Cena nezahrnuje: 

- vstupy a stravu mimo program

- cestovní pojištění  

 

 

 

 

print Formát pro tisk